Beteg legfontosabb ügye a gyógyulása, az élete alakulása az egészségügyi szolgáltatásokban!

 

Vidékről és külföldi munkából hazaérkező családtagok dermesztő jogsérelmekről számolnak be a személyes meghallgatásokon irodánkban.

Beteg gyógyulása az egészségügyi szolgáltatásban szakembernek és betegnek egyformán központi kérdés!

 

Külföldi kórházban történő lebénulás (eredetileg kisebb lábsérülés miatti bekerüléssel – tolmács nélkül), magyar munkahelyen elkapott fertőzés, (állatok tartása) súlyos szövődményeinek esetei láttatják: A beteg legfontosabb ügye az élete, gyógyulása egy egészségügyi szolgáltatásba kerülve!

 

Betegek számára lényeges, hogy a kórházzal való indulati és előkészítetlen pereskedés nem célszerű.

Egészségügyi szolgáltatás bonyolult szolgáltatás, kockázatokkal, szövődményekkel, ahol a megfelelő tájékoztatás és a beteg döntés mellett is történhetnek tragikus esetek.

 

Vidék és betegek panaszai!

 

Folyamatos a bírósági perekben az évekig tartó jogalanyiság és bizonyítás kiegészítés viták, ezek költségeiben a betegnek, hozzátartozóknak nehezen elviselhető.

Betegek jogsérelmeik mellett, általánosan pontosan tudják mennyire nehéz az egészségügyben dolgozók helyzete. (Mentősök, egészségügyi szakdolgozók, kórházi osztályos orvosok stb.)

 

Hozzátartozók számára az elkerülhető halál, az elkerülhető bénulás, ágyhoz kötött életmód elkerülhetősége egész családjuk életére kiható.

Elkerülhető események bekövetkezése viszont tragikus a családok számára. (Kórházi fertőzések,MRSA fertőzések stb.)

 

Betegek panaszai kiterjednek a fogászatokra. Ott a megfelelő és pontos egészségügyi dokumentáció, a megfelelő e-mail váltás ár és vállalás dokumentálás segíti a valós betegpanasz jó megoldását, kárvita rendezését.

Meg kell említeni, hogy bármely egészségügyi beavatkozás ügyében meghatározó a beteg következetes magatartása a kontroll vizsgálatok, orvosi konzultációk vonatkozásában.

 

Minden beteg ügye fontos, elkötelezett szakmai stábunk számára!    Először tájékozódjon és keresse fel irodánkat, ne a bírósági per legyen az első!

Pereskedni drága folyamat!   Fontos a betegnek és hozzátartozóknak, hogy költségeik ne emelkedjenek túl magasra, de alapos és megnyugtató megoldást érjenek el .

 

Vidéken, vagy a fővárosban a beteg vélelmezett sérelme komoly ügy, mellyel megfelelő odafigyeléssel foglalkoznak szakembereink.

Saját beteg esetével, hozzátartozóként jogsérelmével kérjen időpontot: 06-305-992842 (Hétköznap 14h-18h)

 

 

Reklámok

Mielőtt pereskedik a beteg fogorvossal, pereskedik kórházzal, pereskedik egészségügyi intézménnyel!

2016 év végén a szakmai csoportunkhoz beérkezett panaszok betegek részéről gyarapodtak.

 

Számunkra minden beteg panasza (beteg esete) lényeges, több szakterület szakemberei vesznek részt a betegek ügyei, betegek peres esetei jobb megoldásában. (diagnosztikai hiányosságok, elmaradt kezelések, emberi méltóság durva sérelmei stb.)

 

 

Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!
Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!

 

Érdekesség, hogy a fogorvosi fogsorkészítés, fogsor megbízások miatt is betegek panaszkodtak, ráadásul igen jelentős, millió forintos díjazások megemlítése mellett.

Egyes ügyekben ÁNTSZ hatósági vizsgálat is megállapította, hogy a fogorvos és fogműves szakmailag hibázott.

 

 

 

Joggal várja el minden beteg, minden panaszos, s minden a betegek emberi méltósága iránt elkötelezett szakember, hogy hatósági megállapítások után a résztvevő egészségügyi cégek kíméljék az ügyfelet – bírósági per kiváltásával állapodjanak meg a beteggel.

 

Bírósági gyakorlatban elvárható lenne, hogy az ilyen betegjogi vitás esetekben, az egyezségre valóban nem törekvő egészségügyi cégek terhére jobban kell mérlegelni, hogy a beteg időt és költséget fordított a valódi egyezség létrehozására, a bírósági per elkerülésére!

 

 

 

Szakmai munkánkban a betegek emberi méltóságának védelme fontos cél!

Fogorvossal per, orvossal per, kórházzal per meglátásunk szerint alapos ADR előkészítéssel kiváltható – s ez komoly megtakarítás a betegnek.

 

ADR eljáráshoz nem feltétlenül szükséges, egyáltalán nem előfeltétel az ÁNTSZ egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyelete előtti bejelentés.

 

 

 

Hasznosabb és időben rövidebb, tehát gyorsabb az orvosi per, fogorvosi per, egészségügyi per gondolata előtt a beteg számára a másodlagos szakvéleményezés, mellyel irodánk több orvosi szakterületen áll a panaszos betegek rendelkezésére!

 

Hasonlóan a szakmai munka lényeges része, a megváltozott életmód (vélelmezett beteg jogsérelem és károsult állapot) miatti költségek közgazdász általi kidolgozása.

 

Ez a beteg vita eseteiben kardinális csomópont, mivel nagyobb összegek jönnek ki a betegek hosszútávon szükséges kiadásaiban!

 

 

Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!
Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!

 

 

Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.
Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!  2017 évben jobb, ha megállapodnak a betegek, a betegek számára drága és hosszú idő, ha perelnek!
Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók számára vidékről és Budapestről a panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)             betegjog.ugyek@index.hu

 

 

 

Betegek élete – betegek esetei közvetlenül

Az új Ptk. hatálybalépése nem kerülte el hatásaival a kártérítési ügyeket, vitákat az egészségügyben.

 

Természetes, hogy a külön bizonyítást – elvileg – már nem igénylő sérelemdíj a bírósági keresetekben parttalanságot mutathat, amíg a bírósági gyakorlat e vonatkozásban a szakmai berkekben közismertté nem válik.

 

 

Beteg élete, beteg sorsa és vélelmei nagy körültekintéssel és az egyezségre való hajlandósággal jó, ha megfogalmazódik– Közösségi oldalunk!

 

 

Egészségügyben a kockázat jelenléte természetes, így a tájékoztatás egy neuralgikus pont a beteg életében, ha egészségügyi beavatkozás elé kerül.

 

Betegek megalázása, az emberi méltóság megsértése ma az egyezségek előkészítésénél a vitában álló kórház, egészségügyi szolgáltató megfelelő kooperációját várja el az intézmények vezetőitől, s őket képviselő ügyvédektől!

 

 

Minden eset figyelmet érdemel, azonban hasonló esetek a szakma fokozott főkuszába kellene, hogy kerüljenek!

 

Beteg panaszok, vélelmek a millió forintos és nem megnyugtató  pl. fogsorokról, egynapos szemészeti beavatkozásokról odafigyelést kívánnak meg minden szakmai érintettől!

 

Fontos a hátrány megléte, ahogy a kezelés elmulasztása, nem indokolt késedelme, diagnosztikus hibák láttatása, amikor a beteg jogsérelemre hivatkozik és megegyezést keres.

 

 

Információk és szükség szerint bírósági permegelőző ADR eseti orvosi vélemények a józan és mértéktartó beteg álláspont kialakulását segítik elő!  Erre a betegek ügyeiben valódi szükség mutatkozik.

 

 

Döntsön jól, ha kórház, vagy orvossal szemben menne a bíróságra!

Évről évre több ember, több hozzátartozó találkozik az orvosi műhiba, egészségügyi szolgáltatóval szembeni kárigények fogalmával.    Bírósági per szakszerű kiváltása ezen a területen minden fél érdeke.

 

Szakmai és piaci tapasztalat, hogy a fogászat, szemészet, háziorvosi tevékenység összefüggésében a páciensek között  2016 évben többen jelentkeznek panaszosok.

 

Előbbiekben orvosi műhiba miatt, utóbbi esetben az betegjogokkal, személyiségi jogokkal kapcsolatban alakulnak ki panaszok, jogsérelmek.

 

Egészségügy színvonala a kevesebb betegjogi sérelemmel is jellemezhető!

Betegek és hozzátartozóik szakmai partnerei vagyunk!  Ha lehet ne pereskedjen!

Ha elvesztjük rokonainkat, ha feltételezzük az egészségügyi szolgáltatás hiányai, műhiba okozta a nemvárt halálesetet a perindítás az utolsó eszköz legyen.

 

Számtalan ismeretlen adat, kezelés kerülheti el figyelmünket, s az egészségügyben az indokolatlan jogvitáknak nincs helyük.

 

Nehezíti az ügyfél dolgát, hogy számos kórház az első ügyvédi felszólításra érdemben nem egyezség készen reagál, a válasz általában mindenben tagadó.  

 

Bírósági per kiváltásának fontos kelléke a párbeszéd az egészségügyi szolgáltató vezetősége részéről a megkereséseknél!

 

 

Ha a gyanúnk fennáll érdemes a valóban a  kórházaktól ténylegesen függetlenül dolgozó betegjogi mediátorok, betegjogi tanácsadók irodái közül választani.

 

Kártérítés ügyekben a mediátorok munkája nagyon hasznos!

Kártérítés ügyekben a mediátorok munkája nagyon hasznos! Legyen az baleset, vagy egészségügyi terület!

 

Betegjogi képviselő megbízásunk alapján megteheti az iratbekérések szakmai feladatát. Ez talán a leglényegesebb, mert a kérdések többsége orvosi szakmai terület kérdése!

 

 

FEBKI FÜGGETLEN EURÓPAI  BETEGJOGI TANÁCSADÓ

 

 

Ha az iratokat a kórház, a családi orvos kiszolgáltatta – következzen az egyezségre irányuló mediációhoz a panasz közös mérlegelése, a vita és szándékok megértése konzultáción.

Szakmai tapasztalat, hogy a bírósági per kell, hogy az utolsó lépés legyen a beteg kontra egészségügyi szolgáltató vitákban!

 

Számos panasznál azonban elegendő a permegelőző eseti szakértő megbízása – a panasz jellegének, kérdéseinek pontosításához!

 

Irodánk munkatársai között a szaktárgyalói, közvetítő szakemberek és ügyvédek mellett több orvosi terület (traumatológia, háziorvos, sebészet stb.) és több egészségügyi szolgáltatói ápolói terület, diplomás betegjogi szakterület szakemberei foglalkoznak a permegelőző szakaszban a panasz ADR szakértésével.

 

 

Szakértői vélemény megállapítása megerősíthetik a gyanút s akkor a kártérítésre irányuló mediáció akár gyors egyezségre vezethet!

 

Egészségügyben a kockázatok ismertségének, a szolgáltatási szakmai előírásoknak, egészségügyi dokumentációnak jelentőségük van a panaszos beteg, hozzátartozó döntésében.

 

 

Bírósági perben a kár több kategóriában megjelenik a bírósági gyakorlatban.

 Időpontra bejelentkezés saját panasszal: 06-305-992-842 (Munkanapokon 12h-18h)

Betegek jogai – Vita a beteggel

Egészséggel, testi épséggel szembeni jogsértés a sérelemdíj igényét teremti meg, ha a bíróság megállapítja a jogsérelmet.
Szakmai kérdések, szakmai folyamatok vitatása előtt igen hasznos az eseti ADR permegelőző orvosi szakvélemény, melyet irodánk megbízás esetén biztosít, orvos szakmai partneren keresztül.(Pl. sebészet, traumatológia, háziorvosi szakterület stb.)
Pártatlan, semleges, elfogulatlan és független szakmai munkacsoport foglalkozik a felmerülő problémákkal, esetekkel!
Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)
betegjog.ugyek@index.hu