Mielőtt pereskedik a beteg fogorvossal, pereskedik kórházzal, pereskedik egészségügyi intézménnyel!

2016 év végén a szakmai csoportunkhoz beérkezett panaszok betegek részéről gyarapodtak.

 

Számunkra minden beteg panasza (beteg esete) lényeges, több szakterület szakemberei vesznek részt a betegek ügyei, betegek peres esetei jobb megoldásában. (diagnosztikai hiányosságok, elmaradt kezelések, emberi méltóság durva sérelmei stb.)

 

 

Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!
Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!

 

Érdekesség, hogy a fogorvosi fogsorkészítés, fogsor megbízások miatt is betegek panaszkodtak, ráadásul igen jelentős, millió forintos díjazások megemlítése mellett.

Egyes ügyekben ÁNTSZ hatósági vizsgálat is megállapította, hogy a fogorvos és fogműves szakmailag hibázott.

 

 

 

Joggal várja el minden beteg, minden panaszos, s minden a betegek emberi méltósága iránt elkötelezett szakember, hogy hatósági megállapítások után a résztvevő egészségügyi cégek kíméljék az ügyfelet – bírósági per kiváltásával állapodjanak meg a beteggel.

 

Bírósági gyakorlatban elvárható lenne, hogy az ilyen betegjogi vitás esetekben, az egyezségre valóban nem törekvő egészségügyi cégek terhére jobban kell mérlegelni, hogy a beteg időt és költséget fordított a valódi egyezség létrehozására, a bírósági per elkerülésére!

 

 

 

Szakmai munkánkban a betegek emberi méltóságának védelme fontos cél!

Fogorvossal per, orvossal per, kórházzal per meglátásunk szerint alapos ADR előkészítéssel kiváltható – s ez komoly megtakarítás a betegnek.

 

ADR eljáráshoz nem feltétlenül szükséges, egyáltalán nem előfeltétel az ÁNTSZ egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyelete előtti bejelentés.

 

 

 

Hasznosabb és időben rövidebb, tehát gyorsabb az orvosi per, fogorvosi per, egészségügyi per gondolata előtt a beteg számára a másodlagos szakvéleményezés, mellyel irodánk több orvosi szakterületen áll a panaszos betegek rendelkezésére!

 

Hasonlóan a szakmai munka lényeges része, a megváltozott életmód (vélelmezett beteg jogsérelem és károsult állapot) miatti költségek közgazdász általi kidolgozása.

 

Ez a beteg vita eseteiben kardinális csomópont, mivel nagyobb összegek jönnek ki a betegek hosszútávon szükséges kiadásaiban!

 

 

Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!
Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!

 

 

Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.
Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!  2017 évben jobb, ha megállapodnak a betegek, a betegek számára drága és hosszú idő, ha perelnek!
Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók számára vidékről és Budapestről a panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)             betegjog.ugyek@index.hu

 

 

 

Reklámok

Betegek élete – betegek esetei közvetlenül

Az új Ptk. hatálybalépése nem kerülte el hatásaival a kártérítési ügyeket, vitákat az egészségügyben.

 

Természetes, hogy a külön bizonyítást – elvileg – már nem igénylő sérelemdíj a bírósági keresetekben parttalanságot mutathat, amíg a bírósági gyakorlat e vonatkozásban a szakmai berkekben közismertté nem válik.

 

 

Beteg élete, beteg sorsa és vélelmei nagy körültekintéssel és az egyezségre való hajlandósággal jó, ha megfogalmazódik– Közösségi oldalunk!

 

 

Egészségügyben a kockázat jelenléte természetes, így a tájékoztatás egy neuralgikus pont a beteg életében, ha egészségügyi beavatkozás elé kerül.

 

Betegek megalázása, az emberi méltóság megsértése ma az egyezségek előkészítésénél a vitában álló kórház, egészségügyi szolgáltató megfelelő kooperációját várja el az intézmények vezetőitől, s őket képviselő ügyvédektől!

 

 

Minden eset figyelmet érdemel, azonban hasonló esetek a szakma fokozott főkuszába kellene, hogy kerüljenek!

 

Beteg panaszok, vélelmek a millió forintos és nem megnyugtató  pl. fogsorokról, egynapos szemészeti beavatkozásokról odafigyelést kívánnak meg minden szakmai érintettől!

 

Fontos a hátrány megléte, ahogy a kezelés elmulasztása, nem indokolt késedelme, diagnosztikus hibák láttatása, amikor a beteg jogsérelemre hivatkozik és megegyezést keres.

 

 

Információk és szükség szerint bírósági permegelőző ADR eseti orvosi vélemények a józan és mértéktartó beteg álláspont kialakulását segítik elő!  Erre a betegek ügyeiben valódi szükség mutatkozik.

 

 

Beteg ügyek, beteg panaszok! Gondolkodjon a döntései előtt!

Napjainkban a beteg ügyek sokrétűen kerülnek a jogsérelmek megbeszélésein felszínre.

 

Beteg jogi ügyei, jellemzően a műhibák és betegjogi jogsérelmek körül halmozódnak fel.

 

Beteg élete, beteg jogai sok vitában megjelennek!

Beteg élete, beteg jogai sok vitában megjelennek!

 

Orvosi műhiba, egészségügyi műhiba elsőrendűen orvosi szakmai kérdés.Piaci tapasztalataink szerint igen szórt és eltérő az egészségügyi intézmények tárgyalókészsége a beteg kárainak megtérítésében, pedig a bírósági per kiváltása egy jó jogi alternatíva.

 

Beteg bírósági pere a végső döntés legyen csak!

 

Betegek kártérítési ügyei a részletes ADR tájékoztató konzultációval kell, hogy kezdődjön optimális ügymenetben.

 

 

Irodánk a bírósági perek helyett több szakterületen, orvos szakember részletes eseti permegelőző szakértői szakvéleményezésével biztosítja a betegek jogsérelmeiben a megfelelő mérlegelés lehetőségét. (Szakterületek: háziorvos, traumatológia, sebészet stb.)

 

 

Nem a bírósági per a jó megoldás!    Egészségügyi diplomával, orvosi diplomával, betegjogi diplomával, jogi diplomával rendelkező munkatársaink a betegek jogi ügyeiben, beteg jogsérelmeknél a hatékony döntést készítik elő.

 

Polgári peres eljárások, a megfelelő egészségügyi szolgáltatói és biztosítói tárgyalásokkal, számában lecsökkenthetőek!

 

Betegjogok sérelme, betegre vonatkozó adatok kiadásának hiányai a műhibák mellett, a panaszok egy részében megfogalmazódik.

Erre utal pl. az 1597/2007 Kúria polgári elvi határozat, vagy 863/2003 Kúria polgári elvi határozat is.

 

 

Mielőtt bírósági keresetben gondolkodna, időben pontosítsa vélelmeit – keressen fel bennünket!

 

Beteg jogsérelmek, jogviták, peres szándékok bejelentkezés: 06-305-992-842 (Hétköznapokon 11h-18h)!