A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének közleménye

A vakvezető kutyák világnapja alkalmából a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége – tekintettel alapításának 100. és Vakvezetőkutya-kiképző Központja fennállásának 40. évfordulójára – nagyszabású nyilvános rendezvényt tart.

 

Ezen a napon történik meg a VKK új regenerálódó részlegének átadása. A tavaly már részben felújított főépületben kapott helyet egy, a kutyák műtét utáni felépülését segítő létesítmény.

Az MVGYOSZ a fűthető és hűthető kenneleket, kutyafürdetőt és a feladat ellátásához szükséges egyéb infrastruktúrát tartalmazó épületrész kialakítását adományokból finanszírozta.
A rendezvény színes és érdekes szakmai előadások, bemutatók mellett teret biztosít a jókedvű együttlétnek is.  Peller Károly és Szendi Szilvia, az MVGYOSZ Centenáriumi Év nagykövetei mellett, Krizbai Teca zenei műsorral szórakoztatja a közönséget.
Bővebb információ kérhető Schiff Mónika központvezetőtől a 06301954313 telefonszámon, illetve a www.mvgyosz.u/hirekweboldalon.
Kiadó: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MTI-OS)

Reklámok

Beteg legfontosabb ügye a gyógyulása, az élete alakulása az egészségügyi szolgáltatásokban!

 

Vidékről és külföldi munkából hazaérkező családtagok dermesztő jogsérelmekről számolnak be a személyes meghallgatásokon irodánkban.

Beteg gyógyulása az egészségügyi szolgáltatásban szakembernek és betegnek egyformán központi kérdés!

 

Külföldi kórházban történő lebénulás (eredetileg kisebb lábsérülés miatti bekerüléssel – tolmács nélkül), magyar munkahelyen elkapott fertőzés, (állatok tartása) súlyos szövődményeinek esetei láttatják: A beteg legfontosabb ügye az élete, gyógyulása egy egészségügyi szolgáltatásba kerülve!

 

Betegek számára lényeges, hogy a kórházzal való indulati és előkészítetlen pereskedés nem célszerű.

Egészségügyi szolgáltatás bonyolult szolgáltatás, kockázatokkal, szövődményekkel, ahol a megfelelő tájékoztatás és a beteg döntés mellett is történhetnek tragikus esetek.

 

Vidék és betegek panaszai!

 

Folyamatos a bírósági perekben az évekig tartó jogalanyiság és bizonyítás kiegészítés viták, ezek költségeiben a betegnek, hozzátartozóknak nehezen elviselhető.

Betegek jogsérelmeik mellett, általánosan pontosan tudják mennyire nehéz az egészségügyben dolgozók helyzete. (Mentősök, egészségügyi szakdolgozók, kórházi osztályos orvosok stb.)

 

Hozzátartozók számára az elkerülhető halál, az elkerülhető bénulás, ágyhoz kötött életmód elkerülhetősége egész családjuk életére kiható.

Elkerülhető események bekövetkezése viszont tragikus a családok számára. (Kórházi fertőzések,MRSA fertőzések stb.)

 

Betegek panaszai kiterjednek a fogászatokra. Ott a megfelelő és pontos egészségügyi dokumentáció, a megfelelő e-mail váltás ár és vállalás dokumentálás segíti a valós betegpanasz jó megoldását, kárvita rendezését.

Meg kell említeni, hogy bármely egészségügyi beavatkozás ügyében meghatározó a beteg következetes magatartása a kontroll vizsgálatok, orvosi konzultációk vonatkozásában.

 

Minden beteg ügye fontos, elkötelezett szakmai stábunk számára!    Először tájékozódjon és keresse fel irodánkat, ne a bírósági per legyen az első!

Pereskedni drága folyamat!   Fontos a betegnek és hozzátartozóknak, hogy költségeik ne emelkedjenek túl magasra, de alapos és megnyugtató megoldást érjenek el .

 

Vidéken, vagy a fővárosban a beteg vélelmezett sérelme komoly ügy, mellyel megfelelő odafigyeléssel foglalkoznak szakembereink.

Saját beteg esetével, hozzátartozóként jogsérelmével kérjen időpontot: 06-305-992842 (Hétköznap 14h-18h)

 

 

Új év kezdődik 2017! Betegek gondjai, betegek problémái, beteg panaszai megalapozottan alkalmas az egyezséghez!

Betegek számára, hozzátartozók számára a beteg sorsok, beteg peres ügyek tekintetében, műhibák egészségügyben vitái megoldásában 2017 sem lesz könnyű év.

 

A Magyar Tudományos Akadémia, független orvosi társadalmi szervezetek, egészségügyi dolgozók, de az ÁNTSZ folyamatosan jelezte tavaly, betegek panaszai sok beteg problémára utalnak.

 

Minden beteg panasz, minden beteg sors kórházban, beteg sors orvosi ellátásnál tőlünk megfelelő érdekvédelmi és szakmai figyelmet kap.

 

MERA

 

Betegpanaszok csökkenéséhez vezethet, ha a leleteket, betegjogi iratokat különösen zárójelentés magyarul (nem pusztán latinul) megismerhetnék a betegek saját ügyeikben.

 

Betegek piaci ismereteink alapján eltérő mértékben élnek panasszal, kártérítési igénnyel orvosi szakterületek egyikén-másikán:

Nem megfelelő tájékoztatás – emberi méltóság sérelme – diagnosztikai tévedések – kártérítési követelések megjelennek szemészeti beavatkozások, fogorvosi beavatkozások, háziorvosi rendelők, sebészet, szülészet ill. kórházi ápolás, nem előre várt halálesetek beteg panaszai során!

 

Betegek problémái, betegek gondja számunkra komolyan vett vita szándék, így több szakterület képviselőivel tudnak a vitában szándékaikról nálunk egyeztetni a magyar emberek, magyar betegek!

 

 

AMERA

Pereskedés előtt beszéljen szakembereinkkel! Önnek fontos!

 

Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.
Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!
Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)               betegjog.ugyek@index.hu

 

 

Mielőtt pereskedik a beteg fogorvossal, pereskedik kórházzal, pereskedik egészségügyi intézménnyel!

2016 év végén a szakmai csoportunkhoz beérkezett panaszok betegek részéről gyarapodtak.

 

Számunkra minden beteg panasza (beteg esete) lényeges, több szakterület szakemberei vesznek részt a betegek ügyei, betegek peres esetei jobb megoldásában. (diagnosztikai hiányosságok, elmaradt kezelések, emberi méltóság durva sérelmei stb.)

 

 

Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!
Ha a beteg perel előtte legyen óvatos és törekedjen egyezségre!

 

Érdekesség, hogy a fogorvosi fogsorkészítés, fogsor megbízások miatt is betegek panaszkodtak, ráadásul igen jelentős, millió forintos díjazások megemlítése mellett.

Egyes ügyekben ÁNTSZ hatósági vizsgálat is megállapította, hogy a fogorvos és fogműves szakmailag hibázott.

 

 

 

Joggal várja el minden beteg, minden panaszos, s minden a betegek emberi méltósága iránt elkötelezett szakember, hogy hatósági megállapítások után a résztvevő egészségügyi cégek kíméljék az ügyfelet – bírósági per kiváltásával állapodjanak meg a beteggel.

 

Bírósági gyakorlatban elvárható lenne, hogy az ilyen betegjogi vitás esetekben, az egyezségre valóban nem törekvő egészségügyi cégek terhére jobban kell mérlegelni, hogy a beteg időt és költséget fordított a valódi egyezség létrehozására, a bírósági per elkerülésére!

 

 

 

Szakmai munkánkban a betegek emberi méltóságának védelme fontos cél!

Fogorvossal per, orvossal per, kórházzal per meglátásunk szerint alapos ADR előkészítéssel kiváltható – s ez komoly megtakarítás a betegnek.

 

ADR eljáráshoz nem feltétlenül szükséges, egyáltalán nem előfeltétel az ÁNTSZ egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyelete előtti bejelentés.

 

 

 

Hasznosabb és időben rövidebb, tehát gyorsabb az orvosi per, fogorvosi per, egészségügyi per gondolata előtt a beteg számára a másodlagos szakvéleményezés, mellyel irodánk több orvosi szakterületen áll a panaszos betegek rendelkezésére!

 

Hasonlóan a szakmai munka lényeges része, a megváltozott életmód (vélelmezett beteg jogsérelem és károsult állapot) miatti költségek közgazdász általi kidolgozása.

 

Ez a beteg vita eseteiben kardinális csomópont, mivel nagyobb összegek jönnek ki a betegek hosszútávon szükséges kiadásaiban!

 

 

Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!
Egészségügyi perek, egészségügyi viták bonyolult esetek!

 

 

Beteg az egészségügyi szolgáltatás során lényeges nevesített jogokkal bír, melyek külön-külön is közösen mérlegelendők a beteg által előadott panaszos, kárigénnyel járó esetek megbeszélésein.
Permegelőző ADR eseti orvosi szakvélemények a vitatott ügyekben!  2017 évben jobb, ha megállapodnak a betegek, a betegek számára drága és hosszú idő, ha perelnek!
Bejelentkezés, beteg és hozzátartozók számára vidékről és Budapestről a panaszos ügyfélszámon:
06-305-992-842 (10-16h)             betegjog.ugyek@index.hu

 

 

 

Betegek élete – betegek esetei közvetlenül

Az új Ptk. hatálybalépése nem kerülte el hatásaival a kártérítési ügyeket, vitákat az egészségügyben.

 

Természetes, hogy a külön bizonyítást – elvileg – már nem igénylő sérelemdíj a bírósági keresetekben parttalanságot mutathat, amíg a bírósági gyakorlat e vonatkozásban a szakmai berkekben közismertté nem válik.

 

 

Beteg élete, beteg sorsa és vélelmei nagy körültekintéssel és az egyezségre való hajlandósággal jó, ha megfogalmazódik– Közösségi oldalunk!

 

 

Egészségügyben a kockázat jelenléte természetes, így a tájékoztatás egy neuralgikus pont a beteg életében, ha egészségügyi beavatkozás elé kerül.

 

Betegek megalázása, az emberi méltóság megsértése ma az egyezségek előkészítésénél a vitában álló kórház, egészségügyi szolgáltató megfelelő kooperációját várja el az intézmények vezetőitől, s őket képviselő ügyvédektől!

 

 

Minden eset figyelmet érdemel, azonban hasonló esetek a szakma fokozott főkuszába kellene, hogy kerüljenek!

 

Beteg panaszok, vélelmek a millió forintos és nem megnyugtató  pl. fogsorokról, egynapos szemészeti beavatkozásokról odafigyelést kívánnak meg minden szakmai érintettől!

 

Fontos a hátrány megléte, ahogy a kezelés elmulasztása, nem indokolt késedelme, diagnosztikus hibák láttatása, amikor a beteg jogsérelemre hivatkozik és megegyezést keres.

 

 

Információk és szükség szerint bírósági permegelőző ADR eseti orvosi vélemények a józan és mértéktartó beteg álláspont kialakulását segítik elő!  Erre a betegek ügyeiben valódi szükség mutatkozik.

 

 

Beteg ügyek, beteg panaszok! Gondolkodjon a döntései előtt!

Napjainkban a beteg ügyek sokrétűen kerülnek a jogsérelmek megbeszélésein felszínre.

 

Beteg jogi ügyei, jellemzően a műhibák és betegjogi jogsérelmek körül halmozódnak fel.

 

Beteg élete, beteg jogai sok vitában megjelennek!

Beteg élete, beteg jogai sok vitában megjelennek!

 

Orvosi műhiba, egészségügyi műhiba elsőrendűen orvosi szakmai kérdés.Piaci tapasztalataink szerint igen szórt és eltérő az egészségügyi intézmények tárgyalókészsége a beteg kárainak megtérítésében, pedig a bírósági per kiváltása egy jó jogi alternatíva.

 

Beteg bírósági pere a végső döntés legyen csak!

 

Betegek kártérítési ügyei a részletes ADR tájékoztató konzultációval kell, hogy kezdődjön optimális ügymenetben.

 

 

Irodánk a bírósági perek helyett több szakterületen, orvos szakember részletes eseti permegelőző szakértői szakvéleményezésével biztosítja a betegek jogsérelmeiben a megfelelő mérlegelés lehetőségét. (Szakterületek: háziorvos, traumatológia, sebészet stb.)

 

 

Nem a bírósági per a jó megoldás!    Egészségügyi diplomával, orvosi diplomával, betegjogi diplomával, jogi diplomával rendelkező munkatársaink a betegek jogi ügyeiben, beteg jogsérelmeknél a hatékony döntést készítik elő.

 

Polgári peres eljárások, a megfelelő egészségügyi szolgáltatói és biztosítói tárgyalásokkal, számában lecsökkenthetőek!

 

Betegjogok sérelme, betegre vonatkozó adatok kiadásának hiányai a műhibák mellett, a panaszok egy részében megfogalmazódik.

Erre utal pl. az 1597/2007 Kúria polgári elvi határozat, vagy 863/2003 Kúria polgári elvi határozat is.

 

 

Mielőtt bírósági keresetben gondolkodna, időben pontosítsa vélelmeit – keressen fel bennünket!

 

Beteg jogsérelmek, jogviták, peres szándékok bejelentkezés: 06-305-992-842 (Hétköznapokon 11h-18h)!